Styrelsemöten mm
Styrelsemöten mm

   Möte med styrelsen hos Håkan Persson den 31

   Oktober kl 18,00 Älvgatan 4 Kvissleby


   För uppstart av rallyn under år 2021. Lars Forsberg,         Lennart Sjöberg,  Lars Åldemo samt Björn Åberg

  

   Dessa medremmar samt medhjälpare som vi hoppas

   kunna komplettera med tills mötet.

 ( Björn + Jarl ) ( Lennart + Stig)  (Lars F+ okänd )

  (Lars Å + okänd )       De ansvariga får ett meddelande från sekreteraren

       eller tar del av informationen  på sidan här.


    

               


                       

                       OBS OBS OBS

  De som EJ kan deltaga på mötet /möten meddelar vald suppleant i god tid.                      Styrelsen 😎

            


 


 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS